Vesterstrand Ridecenter Udskriv

Han Herreds Hestesportsklub har til huse på Vesterstrand Ridecenter, hvor klubben lejer bygninger og jord.

Ridecentret er en selvejende institution, som har valgt en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i marts måned. Da institutionen er selvejende, har ingen forening eller personer andel i institutionens formue eller eventuelt overskud. Bestyrelsen er ligeledes ulønnet.