Ryttermærker Udskriv
Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

 

De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje
at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag

I Han Herreds Hestesportsklub afholder vi løbende ryttermærkeprøver. Hold øje med siden og se, hvornår der er noget for dig

Struktur

Ryttermærkeuddannelsen er et kronologisk forløb, hvor der kan startes på 3 forskellige niveauer. Der kan startes med Intromærkerne, Ryttermærke 1 eller Ryttermærke 3. Det er underviserens vurdering af elevens alder og forudsætning, der er bestemmende for startniveauet.

Intromærkerne er et introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Intromærkerne består indholdsmæssigt af elementer fra ryttermærke 1, således at det første ryttermærker ikke bliver så stor en mundfuld for de yngre ryttere. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Til intromærkerne hører et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige opgaver og øvelser.

Basismærkerne er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse. Mærkerne foreslås taget fortløbende, men dette er ikke et krav. Til gengæld indeholder alle prøver også stof fra de foregående mærker. Disse dømmes på normal vis af ryttermærkedommerne. Beståelse af Ryttermærke 3 betragtes som gennemført basisuddannelsen i ryttermærkerne.

Specialmærkerne er ligestillede mærker, der retter sig henholdsvis til stævnerytteren og hesteejeren. Specialmærkerne kan kun erhverves hvis basismærkerne er bestået. I konkurrencemærket kan rideprøven aflægges hos en autoriseret disciplindommer til et klubstævne. Den teoretiske og praktiske prøve aflægges dernæst på normalvis hos ryttermærkedommerne.

Efter at have taget alle mærkerne er rytteren på et niveau, hvor der kan fortsættes med at tage de nuværende ”metal”-mærker.

Se mere info på: http://www.rideforbund.dk/Klub%20og%20Bredde/Ryttermaerker.aspx

Senest opdateret: Tirsdag, 09. august 2011 08:20